Hoe zit het in de Belgische veehouderij met het gebruik van antibiotica?

Zowel vanuit de sector als vanuit de Belgische overheid worden inspanningen geleverd om het veterinair antibioticagebruik te reduceren. In 2012 werd een ‘Visie 2020-plan’ opgesteld door AMCRA, het federale kenniscentrum voor antibioticagebruik en -resistentie bij dieren. In juni 2016 werden reductiedoelstellingen verankerd in een breed gedragen convenant tussen de overheid en de sector om de sector verder te stimuleren om het antibioticagebruik tot een minimum te beperken. Door de inspanningen van het AMCRA en de sector daalde het gebruik van antibiotica tussen 2011 en 2018 met 35,4%. Het gebruik van met antibiotica gemedicineerde voeders daalde met 69,8%.