Koolstofvoetafdruk van vlees

Dierenwelzijn en duurzaamheid Duurzaamheid van vlees Ecologische voetafdruk Koolstofvoetafdruk van vlees

Belgisch vlees eten is vaak duurzamer en beter voor het milieu dan vlees vervangen door geïmporteerde eiwitvervangers.

Beeld Boerenbond

Om het duurzaamheidsaspect van voedsel te analyseren, wordt meestal de koolstofvoetafdruk per kilogram berekend. De hoeveelheid voedingsstoffen per kilogram eten wordt hierbij echter vaak niet in rekening gebracht. In vergelijking met andere producten bevatten vlees en vleesproducten in de meeste gevallen meer nutriënten per kilogram. Aangezien het aminozurenpatroon van vlees gelijkaardig is aan dat van de mens, is de vertering ervan namelijk veel efficiënter en is er minder energie nodig om de opgenomen bouwstenen in ons eigen lichaam te gebruiken. Belgisch vlees eten kan dus zelfs duurzamer zijn en beter voor het milieu dan vlees vervangen door eiwitvervangers die al dan niet geïmporteerd worden.

Als mens eten we bovendien in de eerste plaats om de nodige voedingsstoffen in te nemen. Het duurzaamheidscijfer kan dus het best verbonden worden met de hoeveelheid bouwstenen in onze voeding.

Rundvlees, varkensvlees en kippenvlees worden bovendien vaak over dezelfde kam geschoren. De CO2-uitstoot per kilogram varkensvlees en kippenvlees ligt in België nochtans significant lager dan die van rundvlees: varkensvlees stoot 5,60 kilogram CO2-eq uit per kilogram vlees. Voor kippenvlees is dat 3,65 kilogram CO2-eq, voor rundvlees gemiddeld 23,70 kilogram CO2-eq. Bij het Belgische witblauw rundvlees ligt de uitstoot zelfs slechts tussen 20,3 en 21,9 kilogram CO2-eq per kilogram vlees. Bovendien kan de uitstoot van rundvlees voor een groot deel beperkt worden door lokaal rundvlees te kopen dat afkomstig is van een initiatief met een korte keten.

De CO2-uitstoot van pakweg Braziliaans en Iers rundvlees ligt een stuk hoger dan de uitstoot van Belgisch witblauw rundvlees. Braziliaans en Iers rundvlees stoten respectievelijk 41 tot 48,8 kilogram CO2- eq en 27,5 tot 34,4 kilogram CO2-eq uit per kilogram vlees.

Indien Vlamingen zich aan de WHO-aanbeveling van 100 gram vlees per dag zouden houden, zou de impact per maaltijd dus 0,56 kilogram CO2-eq zijn voor varkensvlees, 0,365 kilogram CO2-eq voor kippenvlees en 2,37 kilogram CO2-eq voor rundvlees. Voor varkens- en kippenvlees is de uitstoot dus lager dan voor melk, waarvan de uitstoot tussen 0,56 en 0,72 kilogram CO2-eq per 100 gram ligt.