A0058

Het BePork-label is een kwaliteitsgarantie voor varkensvlees. Dit stond voorheen bekend als het Certus-label. Het vlees wordt aan strenge normen en controles onderworpen alvorens het verkocht wordt. Dit label gaat uit van Belpork vzw, een organisatie die zich als doel stelt om de consumptie en het imago van het Belgische varkensvlees te stimuleren en te verbeteren. Om te verzekeren dat het varkensvlees correct gecertificeerd wordt, werkt Belpork met onafhankelijke instellingen die de controles uitvoeren.

Varkensvlees met het BePork-label is volledig traceerbaar.

Varkenshouders werken elke dag hard om een kwaliteitsvol stukje varkensvlees af te leveren. Deze kwaliteit is enkel mogelijk wanneer er transparantie en openheid bestaat tussen alle schakels binnen de keten. Varkensvlees met het BePork-label is daarom ook volledig traceerbaar.

BePork ontwikkelde Tracy, een online registratie- en traceringssysteem waar groeperingen, producenten, slachthuizen en uitsnijderijen gebruik van maken. Dankzij Tracy krijgt het slachthuis sneller de juiste informatie over de dieren en kan de varkenshouder zijn leveringen, slacht- en keuringsgegevens beter organiseren. Tracy laat toe om het hele traject dat een stukje varkensvlees aflegt tijdens het productieproces weer te geven.