Duurzaamheid van vlees

Dierenwelzijn en duurzaamheid Duurzaamheid van vlees

We gaan de planeet niet redden door simpelweg vlees van het menu te schrappen.

cover 1

De vleessector zet volop in op duurzaamheid en onderneemt tal van initiatieven om het nog beter te doen. De impact van menselijke activiteiten op het klimaat en milieu inperken betekent bovenal dat we bewust moeten omgaan met grondstoffen, productiemiddelen en eindproducten. Landbouwbedrijven en verwerkende ondernemingen zijn uitermate efficiënt.

Er heersen ook heel wat veronderstellingen over de duurzaamheid van vlees en vleeswaren die niet per se correct zijn. Duurzame vleesproducten zijn immers het resultaat van een complexe keten van producent tot consument, waarbij verschillende factoren de impact op het milieu bepalen. Daarom moeten we hier genuanceerd over praten. De sector werkt al jaren aan programma’s om de impact op het milieu te beperken. Dat maakt dat onze Belgische vleessector tot de meest duurzame en efficiëntste productiesystemen ter wereld behoort.

We gaan de planeet niet redden door simpelweg vlees van ons menu te schrappen. Binnen het duurzaamheidsdebat krijgt de vleessector een negatief imago wat betreft de impact op milieu en duurzaamheid. Uit cijfers over broeikasgassen in Vlaanderen blijkt echter dat andere sectoren zoals industrie (28%), energie (22%) en transport (19%) beduidend meer broeikasgassen uitstoten dan de land- en tuinbouwsector (9%). Veehouderij is in Vlaanderen verantwoordelijk voor 6% van de uitstoot. Lokale vleesproducten vormen daarnaast vaak een duurzaam alternatief, aangezien de ecologische voetafdruk daarmee nog meer ingeperkt wordt en we tegelijkertijd de lokale economie ondersteunen.

Binnen het duurzaamheidsdebat krijgt vooral rundvlees veelal een negatieve bijklank, vanwege het methaan dat de dieren uitstoten. Methaan heeft echter een zeer korte levensduur in vergelijking met andere broeikasgassen. Het wordt in een tijdspanne van ongeveer tien jaar afgebroken. Andere broeikasgassen, zoals stikstofdioxide, dat veelal door de transportsector en de industrie wordt uitgestoten, worden veel trager afgebroken en versnellen het broeikaseffect. Dat wordt bevestigd in een onderzoek van de Universiteit van Oxford.

Hoewel we de uitstoot door voedselproductie niet mogen negeren, is het belangrijk om ook dringend in te zetten op de verduurzaming van sectoren die bijdragen tot de accumulatie van vervuilers met een lange levensduur, zoals de transport- en energiesectoren.

Meer over duurzaamheid van vlees