De korte keten

Belgisch vlees De keten De korte keten
A0095

Als consumenten voor duurzame vleesproducten kiezen, kiezen ze eerst en vooral voor lokale producten. Onze lokale industrieën behoren tot de meest duurzame productiesystemen ter wereld. Dit komt onder andere door onze kenniseconomie, de schaal waarop gewerkt wordt en het feit dat we erin slagen om de minste uitstoot per geproduceerde kilogram te hebben door een hoge efficiëntie. In België wordt duurzaamheid vooropgesteld. Daardoor scoren we beter dan andere landen, zowel binnen als buiten Europa.

Ook op Europees niveau is de impact van landbouw op het milieu veel kleiner dan het wereldwijde gemiddelde. Het grootste aandeel in de totale Europese broeikasgasemissie is, met 55% van alle broeikasgassen in 2015, afkomstig van brandstofverbranding. In Vlaanderen is de land- en tuinbouwsector slechts voor 8% verantwoordelijk voor de emissie van broeikasgassen.

Lokaal staat centraal

Belgen kiezen steeds vaker bewust voor lokale producten en een kortere keten. Consumenten zoeken actiever naar informatie over de herkomst van hun voeding, en schenken meer aandacht aan lokaal geproduceerde producten.

Een van de belangrijkste stappen richting meer duurzame vleesproducten is het verder uitbouwen van lokale producten en initiatieven met een korte keten. Het transport is namelijk een van de meest vervuilende aspecten in de keten van producent naar consument. Aangezien België zo’n klein land is, is de voedselketen hier heel wat korter dan in andere landen. Toch is het belangrijk dat we blijven kiezen voor lokale producten en ingrediënten, omdat zo de transportafstanden ingeperkt worden.

Initiatieven waarbij consumenten vlees rechtstreeks bij de boer kopen, winnen aan populariteit.

header5

Initiatieven waarbij consumenten vlees rechtstreeks bij de boer kopen, winnen aan populariteit. Consumenten gaan daarnaast ook op zoek naar producten die dicht bij huis geproduceerd en verwerkt worden. Door een korte keten is de consument meer betrokken, want er is een direct contact met de producent tijdens het aankoopproces. Dat versterkt de vertrouwensrelatie tussen consument en producent. Door lokale producten met een korte keten te kopen, ondersteun je als consument de plaatselijke economie. Deze producenten gebruiken immers overwegend eigen grondstoffen of materialen uit de lokale omgeving om hun producten te ontwikkelen.