Duurzaamheidsmonitor Belbeef

Dierenwelzijn en duurzaamheid Duurzaamheid van vlees Sectorinitiatieven Duurzaamheidsmonitor Belbeef

Binnen de Belbeef-standaard is er een duurzaamheidsmonitor die rundveehouders toetst. Deze monitor stelt de sector in staat om de initiatieven te inventariseren en te verifiëren die vleesveebedrijven vandaag al nemen. Dit biedt de consument meer zekerheid over de concrete initiatieven die landbouwbedrijven nemen om duurzaamheid te garanderen.

De Belbeef-duurzaamheidsmonitor inventariseert en verifieert de initiatieven die vleesveebedrijven vandaag al nemen.

Vlam rund 3

De monitor bestaat uit een lijst van 45 duurzaamheidsinitiatieven die verdeeld zijn over verschillende categorieën. Deze categorieën zijn:

  • Dierengezondheid en dierenwelzijn
  • Dierenvoeding
  • Energie
  • Biodiversiteit
  • Milieu en omgeving
  • Bodem
  • Water
  • Sociaal
  • Economie

Veehouders duiden de voor hun bedrijf toepasselijke initiatieven aan op die lijst. Elk initiatief wordt gevalideerd door een van de negen onafhankelijke certificeringsinstellingen die bevoegd zijn om audits uit te voeren bij veehouders.

De sector kan zo op regelmatige basis informatie delen over de inspanningen die bedrijven leveren om duurzame vleesproducten te produceren. Rundvlees met de Belbeef-garantie wordt bovendien strikt gecontroleerd en voldoet aan strenge kwaliteitseisen.