Sectorinitiatieven

Dierenwelzijn en duurzaamheid Duurzaamheid van vlees Sectorinitiatieven

De landbouwsector beperkt zijn milieu-impact door technologische innovaties en digitalisering.

Consumenten hechten steeds meer belang aan de duurzaamheid van hun voeding in het algemeen, en van vlees in het bijzonder. De vleessector erkent die vraag van de consument en zet volop in op een duurzamer productieproces. Technologische ontwikkelingen spelen hierin een grote rol: landbouwbedrijven zoeken bijvoorbeeld actief naar nieuwe manieren om regen- en oppervlaktewater te winnen, om op die manier de grondwaterreserve te sparen. Daarnaast neemt de sector ook nog andere maatregelen die een impact hebben op de duurzaamheid van vleesproducten.

 

Vleesverwerkingsbedrijven hebben de afgelopen jaren bijvoorbeeld massaal geïnvesteerd in warmterecuperatie, afvalwaterzuivering en natuurlijke en hernieuwbare energiebronnen. Ze zijn ook de beste leerling van de klas wat betreft het vermijden van voedselverspilling. De sector zet ook steeds meer in op initiatieven met een korte keten en riep diverse labels in het leven.

Beeld Boerenbond

Digitalisering

Ook digitalisering in de landbouw perkt de milieu-impact van landbouwproducten in. Er zijn tal van interessante ontwikkelingen die de efficiëntie en de duurzaamheid van landbouwbedrijven verhogen op basis van big data. Binnenkort weten we bijvoorbeeld alles over elke vierkante meter landbouwgrond: als we die data koppelen aan onze kennis over het klimaat en de gewassen, creëert dat een enorm voorspellend vermogen. Onze landbouw kan op die manier fijner afgesteld worden en we kunnen nog meer aan precisielandbouw gaan doen. Met behulp van slimme sensoren kunnen landbouwers bovendien anders en beter schakelen, de voederefficiëntie aanpassen, huisvesting en ziektes van dieren monitoren, enzovoort.

Ook verderop in de keten zet de digitalisering zich voort. Er zijn ook nieuwe materialen die furore zullen maken: betere en biologisch afbreekbare chemische stoffen, plantenvezels in bouwmaterialen… Alles rondom ons zal in grote mate van plantaardige oorsprong zijn. Hoe we onze hulpbronnen ten volle kunnen gebruiken staat steevast centraal, en het gebruik van technologie is in deze innovatie het ultieme middel.

Meer over duurzaamheid van vlees
Beeld Boerenbond