Onder de koepelnaam Agrofront werken Boerenbond en ABS samen aan een duurzame land- en tuinbouw die zich focust op vier kernpunten: ecologische, economische, sociale en maatschappelijke duurzaamheid.

Boerenbond is een beroepsorganisatie voor boeren en tuinders die haar leden vertegenwoordigt binnen en buiten de agrarische sector. Samen met Landelijke Gilden verenigt de organisatie 69.000 gezinnen, goed voor 211 bedrijfsgilden in Vlaanderen en Oost-België. De organisatie omvat een uitgebreid netwerk uit de hele sector: melkvee, vleesvee, varkens, pluimvee, groenten, fruit, akkerbouw en sierteelt.

A0208

Zowel Boerenbond als Landelijke Gilden vertrouwen op de inspanningen van vrijwilligers die zich ontfermen over het bestuur. Ze behartigen de belangen van de sector door hun leden aan te moedigen om hun kennis te delen in specifieke studiekringen. Leden van Boerenbond kunnen ook zelf werkgroepen oprichten die bepaalde thema’s verder uitdiepen. Daarnaast stimuleert de organisatie haar leden om samen te werken op het gebied van productie, toelevering en afzet. Boerenbond wil zijn leden ook informeren met behulp van zijn kenniscentrum over alles wat leeft binnen de sector.

ABS vzw is het Algemeen Boerensyndicaat vzw, dat handelt in naam van boeren en tuinders. De belangrijkste taak van het syndicaat is het verdedigen van de belangen van zijn leden. Momenteel omvat ABS vzw zo’n 4000 leden.