Vleesverwerking 3

Fenavian is de federatie van de vleesverwerkende nijverheid. Leden van Fenavian verwerken vlees van gevogelte, runderen, varkens, kalveren... voor humane consumptie. De beroepsorganisatie is een betrouwbare partner die zijn leden informeert over wat er leeft in de sector. Het is vandaag de dag een hele uitdaging voor bedrijven om op de hoogte te zijn van alle regels en wetten, milieuzaken, etikettering etc. Fenavian helpt zijn leden hiermee en verschaft hen ook inzicht in wat er op politiek vlak gebeurt. Fenavian heeft als taak de sector mee te professionaliseren, ondernemingen kunnen bij Fenavian terecht met allerlei vragen over export, technische onderwerpen, wet- en regelgeving, nieuwe productiemethodes en technieken. De organisatie is zeer actief in wetenschappelijk onderzoek en biedt een platform voor allerlei sectorgerelateerde zaken.

Fenavian vormt de ruggengraat voor zijn leden en ondersteunt hen door in hun naam te handelen in overleg met de retailsector, slachthuizen, landbouwers, het voedselagentschap, en de verschillende politieke en overheidsinstellingen op Belgisch en Europees vlak. De federatie neemt als gesprekspartner voor de vleesverwerkende sector deel aan het ketenoverleg en neemt mee plaats aan de onderhandelingstafel.

Meer over Fenavian