Verdoofd slachten

Dierenwelzijn en duurzaamheid Dierenwelzijn Verdoofd slachten

De laatste jaren vond een grootschalig debat plaats over (vaak religieus geïnspireerde) onverdoofde slachtprocedures. De overheid heeft, in overleg met de sector en de betrokken gemeenschappen, een totaalverbod op onverdoofd slachten uitgewerkt. Hierbij wordt geen uitzondering meer gemaakt voor dieren die geslacht worden volgens een religieuze ritus, zoals dat bij halal slachten het geval is.

Wanneer dieren verdoofd worden, wordt hun lijden tot een minimum beperkt en maken ze het moment van slachting niet bewust mee. Verdoving heeft bovendien geen invloed op de vleeskwaliteit.

De Vlaamse overheid heeft ook een lijst opgesteld met aanbevelingen van humane slachtmethoden per diergroep. Het verbod van de Vlaamse overheid is van kracht sinds 1 januari 2019 en werd ook door Wallonië goedgekeurd.

Sinds 1 januari 2019 is verdoofd slachten verplicht in Vlaanderen.

De verplichting om verdoofd te slachten werd al in 2018 opgenomen in het Belbeef-lastenboek. De gebruikers van de Belbeef-standaard hanteren de verplichting dus al langer. Rundvlees afkomstig van dieren die niet verdoofd geslacht werden, kwam al sinds oktober 2018 niet meer in aanmerking voor verkoop onder de Belbeef-standaard. De Belbeef-standaard is een kwaliteitseis die noodzakelijk is om Belgisch rundvlees te koop aan te bieden binnen de Belgische retailsector.