Van bij de boer tot op je bord

Belgisch vlees De keten Van bij de boer tot op je bord

Voor onze voeding uiteindelijk op ons bord terechtkomt, doorloopt ze heel wat schakels. Om de veiligheid van ons vlees te garanderen doorheen de hele voedselketen, onderscheidt ons land zich door een systeem van integrale ketenbewaking (IKB), waarbij elke schakel in de productie zich moet houden aan strenge normen die gecontroleerd worden door onafhankelijke controleorganen.

Van bij de boer tot op je bord

Breydel_0240 aangepast formaat

Stap 1: Veevoeders

Alleen het beste is goed voor de dieren: ze krijgen een gezonde mix van grotendeels op eigen akkers verbouwd ruwvoer (zoals gras, hooi en luzerne) en krachtvoeders op basis van duurzame sojaschroot en andere restproducten uit de voedings- en energiesectoren.
A0210

Stap 2: Bij de boer

De boer verzorgt zijn dieren met liefde en passie voor het vak. Een veehandelaar koopt de dieren op, waarna een transportfirma die gespecialiseerd is in het vervoer van levende dieren het vee ophaalt bij de boer.
Vleesverwerking 2

Stap 3: Het slachthuis

Dieren krijgen al het respect dat ze verdienen: onder toezicht van een dierenarts worden dieren onder verdoving gebracht en op humane wijze gedood. Vervolgens worden individuele stukjes vlees van het karkas gehaald in de uitsnijderij. Het vlees gaat vervolgens naar de slagers en de verwerkers, die er eventueel afgewerkte producten van maken, zoals worst of charcuterie.
jez-timms-48940-unsplash

Stap 4: Op je bord

Ten slotte gaat het eindproduct via de verpakker en de verdeler naar de laatste schakel, waar de consument het eindproduct kan kopen in de supermarkt, bij de slagerij of op restaurant.
A0221

Elke schakel in de voedselketen heeft zijn eigen verantwoordelijkheden en te volgen voorschriften. Steeds meer producenten zetten bovendien in op een kortere keten, waarbij het aantal schakels tussen producent en consument ingeperkt wordt.

Alles begint bij de productie van veevoeders: die worden in veel gevallen deels vervaardigd door de boer zelf, en bestaan deels uit reststromen van de (Belgische) industrie. Deze veevoeders worden tot bij de boer gebracht, waar ze als voeding dienen voor de dieren.

De boer verzorgt zijn dieren tot ze opgekocht worden door een veehandelaar. Een transportfirma die gespecialiseerd is in het vervoer van levende dieren haalt het vee op bij de boer. Voor de dieren naar het slachthuis gaan, worden ze gecontroleerd door een dierenarts. Die gaat na of ze in goede gezondheid zijn en geschikt zijn voor de slacht. Niet geschikt betekent geen transport. Wanneer een dier ziek of gewond aankomt in het slachthuis, zijn de boer en de transporteur samen verantwoordelijk en kunnen ze een boete krijgen.

Van het slachthuis wordt het vlees naar de uitsnijderij gebracht. Daar worden individuele stukjes vlees van het karkas gehaald. Het vlees gaat vervolgens naar de verwerker, die er afgewerkte producten van maakt, zoals worst of charcuterie. Het vlees wordt kort opgeslagen in een koelhuis voor het naar de groothandel of de groothandelverwerker gaat. Ten slotte gaat het eindproduct via de verpakker en de verdeler naar de laatste schakel, waar de consument het kan kopen in de supermarkt, de slagerij of het restaurant.

Mensen die vlees eten 1

Elke schakel in de keten wordt vertegenwoordigd door zijn eigen beroepsvereniging: Boerenbond en ABS (Algemeen Boerensyndicaat) voor de boeren, FEBEV (Federatie van het Belgische Vlees) voor de slachthuizen en uitsnijderijen, Fenavian voor vleesverwerkers en Comeos voor detailhandelaars.