Vleessector in cijfers

Belgisch vlees Vleessector in cijfers
Vleesverwerking 2

De Belgische vleessector is wereldwijd gerenommeerd en geliefd bij een breed internationaal publiek. België is een van de marktleiders wat vleesexport betreft. Het vakmanschap van de Belgische vleessector is vooral in onze buurlanden erg gegeerd vanwege de kwaliteit en de smaak van ons vlees en onze vleesproducten. Traditioneel is de vleessector nauw verweven met onze lokale cultuur en identiteit. We hebben een expertise in veeteelt en vleesverwerking die meer dan duizend jaar teruggaat.

Vlees is traditioneel nauw verweven met onze lokale cultuur en identiteit, en onze expertise gaat meer dan duizend jaar terug.

De vleessector speelt een belangrijke rol in de Belgische economie. Samen met de rest van de landbouwindustrie vertegenwoordigt de sector bijna 5% van de totale export van ons land. In 2017 was de sector goed voor een omzet van maar liefst 840 miljoen euro

De vleessector is ook op het vlak van ecologie voortdurend in verandering: in 2016 werd er voor een totaal van 151,18 miljoen euro geïnvesteerd in bedrijven actief in de verwerking en bewaring van vlees. Een groot deel van die investeringen focust op het verduurzamen van de veeteelt en vleesverwerking.

Bedrijven hebben de afgelopen jaren bijvoorbeeld massaal geïnvesteerd in warmterecuperatie, afvalwaterzuivering en in natuurlijke en hernieuwbare energiebronnen. Door te focussen op 'kop-tot-staartgebruik' zijn ze ook de beste leerlingen van de klas wat betreft voedselverspilling. Daarnaast zet de sector steeds meer in op initiatieven met een korte keten, wat de duurzaamheid van het vlees ook ten goede komt.