Is biovlees beter voor het milieu dan de reguliere veehouderij?

Elk aspect van ons leven heeft een impact op het milieu. In het geval van de veehouderij hangt de duurzaamheid bijvoorbeeld ook af van het voer dat de dieren krijgen en de soort huisvesting waarin ze zijn ondergebracht. Bij de productie van biovlees focussen producenten vooral op het bannen van kunstmatige meststoffen, chemische pesticiden en genetisch gemodificeerde organismen in het volledige productieproces. Biovlees is daarom niet altijd beter voor het milieu dan de reguliere veehouderij, het hangt namelijk af van te veel factoren. Ook het energieverbruik, de CO2-uitstoot en het gebruik van natuurlijke meststoffen hebben een impact op het milieu, en die worden niet noodzakelijk mee in rekening gebracht bij bioproducten. Het is bijgevolg belangrijk dat zowel bioproducenten als reguliere producenten inzetten op een meer duurzame en minder belastende veehouderij.