Is duurzaam eten ook gezonder?

Duurzaamheid zit vooral in de productiemethode: duurzame producten belasten het milieu en het dierenwelzijn in mindere mate en verspillen minder energie en grondstoffen. Het gezondheidsaspect hangt daar niet noodzakelijk mee samen. Een gezond voedingspatroon is dus niet noodzakelijk duurzamer, en vice versa.