Levert het consumeren van vlees grote voedselverliezen op?

Bij dierlijke productie wordt alles aan een dier vermarkt via het principe ‘van kop tot staart’. Voedselverlies in de productie blijft daarom beperkt. Wat niet als voeding kan dienen, wordt bovendien in allerhande andere eindproducten verwerkt.