Waarom is het belangrijk om te kiezen voor Belgisch vlees?

Onze lokale industrieën behoren tot de meest duurzame productiesystemen ter wereld. Dit komt onder andere door onze kenniseconomie, de schaal waarop gewerkt wordt en het feit dat we erin slagen om de minste uitstoot per geproduceerde kilogram te hebben door een hoge efficiëntie.

Een van de belangrijkste stappen richting meer duurzame vleesproducten is het verder inzetten op lokale producten. Het transport is namelijk een van de meest vervuilende aspecten in de volledige keten van vleesproducent tot consument. Daarom is het belangrijk dat we kiezen voor lokale producten en ingrediënten, omdat zo de transportafstanden ingeperkt worden.

Door lokale producten te kopen, ondersteun je als consument ten slotte de plaatselijke economie. Deze producenten gebruiken immers overwegend eigen grondstoffen of materialen uit de lokale omgeving om hun producten te ontwikkelen.