Wat voor initiatieven neemt de Belgische vleessector vandaag al op het vlak van duurzaamheid?

De veehouderij zet steeds meer in op initiatieven van de korte keten om de CO2– en watervoetafdruk, de transportkilometers en het verpakkingsafval in te perken. Daarnaast ontwikkelde de sector een duurzaamheidsmonitor voor vleesvee, gekoppeld aan een label genaamd Belbeef. De monitor bestaat uit een lijst van duurzaamheidsinitiatieven die verdeeld zijn over verschillende categorieën.

Veehouders moeten de initiatieven aanduiden die van toepassing zijn op hun bedrijf. Elk initiatief wordt nadien gevalideerd door een van de negen onafhankelijke certificeringsinstellingen die bevoegd zijn om audits uit te voeren bij de veehouders.

Door daarbovenop in te zetten op de digitalisering van het landbouw- en verwerkingsbedrijf kunnen ze nagaan waar ze nog duurzamer kunnen omspringen met grondstoffen en energie. Door cijfers te vergaren over de werking van alle schakels in de voedselketen kunnen we de landbouw- en verwerkingsbedrijven steeds fijner afstellen en nog meer richting precisielandbouw transformeren.

Individuele bedrijven gaan ten slotte dagelijks op zoek naar nieuwe manieren om energie te besparen en te leveren. Door de frequentiesturing van ventilatie en warmte-efficiënte warmtelampen wordt bijvoorbeeld energie bespaard. Door zonnepanelen, pocketvergisters, biogas en biomassa als alternatieve energiebronnen te gebruiken, produceren bedrijven dan weer eigen hernieuwbare energie én zorgen ze voor de valorisatie van reststromen.