Zijn er in België veel voedselverliezen?

In 2017 onderzocht de Vlaamse overheid hoeveel voedseloverschotten gecreëerd worden in de voedselketen, van producent tot consument. In 2015 kwam naar schatting 3.485.000 ton voedselreststromen vrij. Drie vierde daarvan is niet te vermijden, doordat het gaat over bijproducten die niet (rechtstreeks) voor consumptie geschikt zijn. Slechts een vierde kan strikt genomen beschouwd worden als voedselverlies dat vermeden kon worden. 92% van de reststromen wordt bovendien gevaloriseerd als voedsel voor dieren door vergisting of als bemesting.

Voedselreststromen van vlees waren goed voor 3171 ton. In de productie- en verwerkingsketen gaat doorgaans weinig verloren, doordat producenten en verwerkers het ‘kop-tot-staartprincipe’ hanteren. Het blijft echter van groot belang dat ook consumenten en horeca bewust nadenken over porties en aankoophoeveelheden om te allen tijde voedselverspilling tegen te gaan.