Zijn vleesalternatieven duurzaam?

De duurzaamheid van vleesalternatieven hangt in grote mate af van de oorsprong van grondstoffen en de productiewijze van het eindproduct. Ook voor vleesvervangers is het dus belangrijk om in te zetten op efficiënte en lokale productie en vervaardiging. Vleesalternatieven waarvan het eindproduct en/of de ingrediënten een grote afstand moeten afleggen tot in onze winkels zijn bijgevolg vaak geen duurzame alternatieven.
Ook verpakkingen hebben een grote impact op de duurzaamheid. Eenvoudige eiwitrijke gewassen zoals peulvruchten krijgen in veel gevallen te weinig aandacht als vleesalternatief.