Aandeel van graan in veevoeder opmerkelijk kleiner

Aandeel van graan in veevoeder opmerkelijk kleiner

Nieuws Aandeel van graan in veevoeder opmerkelijk kleiner
Gepubliceerd op 14 april 2022

In sommige studies wordt gesteld dat er 6 tot 20 kg graan nodig is voor slechts 1 kg rundsvlees. Dit is meteen een bezwarende reden die vaak wordt gebruikt tegen de consumptie van vlees. Uit een rapport van de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO), reeds uitgegeven in 2017, blijkt dat deze schattingen veel te hoog zijn en er slechts 3 kg graan nodig is om wereldwijd 1 kg rundsvlees te produceren. Er is dringend nood aan een verhoogd klimaatrealisme over vlees en veehouderij om toekomstige, wereldwijde voedselzekerheid te vrijwaren.

Granen zijn goed voor 13 procent van de totale inname van droge stof van de veestapel, constateert de FAO van de Verenigde Naties in hun rapport uitgebracht in 2017. Deze 13 procent vertaalt zich naar 3 kg granen per 1 kg rundsvlees in plaats van de 6 tot 20 kg granen per 1 kg rundsvlees, te lezen in andere studies. Het rapport plaatst de vleesconsumptie in een ander daglicht maar het heeft nooit veel ruchtbaarheid gekregen. Veevoederdeskundige bij de FAO Anne Mottet benadrukt waarom dit rapport zo belangrijk is:

“Ik kwam tot het besef dat mensen voortdurend worden blootgesteld aan onjuiste informatie over de veehouderij en het milieu. De informatie wordt herhaald zonder door de media of anderen in twijfel te worden getrokken. Dit geldt met name voor veevoer. Er is op dit moment geen officiële en volledige internationale database over wat landbouwhuisdieren precies eten. Dit onderzoek draagt daarom bij aan het opvullen van deze leemte en het levert een ‘peer-reviewed’ bewijs dat beleidsmakers en het publiek beter kan informeren”, zegt Anne Mottet, veevoederdeskundige bij FAO.

Opwaardering van landbouwschroot

Landbouwdieren eten grotendeels voedsel dat niet geschikt is voor menselijke consumptie. Het onderzoek van de FAO stelt vast dat 86 procent van al het veevoeder niet geschikt is voor menselijke consumptie. Als deze gewasresten en bijproducten niet in de voederbakken van de veestapel belanden kunnen ze het milieu snel belasten, gezien de voortdurend stijgende omvang van de bevolking en voedselconsumptie.

In 2050 zal de mensheid 9,6 miljard leden tellen, waarvan 70 procent in steden met een gemiddeld loon dat bijna dubbel zo hoog ligt als nu. Bijgevolg zal de wereldwijde vraag naar dierlijke producten blijven groeien. Omdat koeien afhankelijk zijn van weidegang en voedergewassen zetten ze 0,6 kg eiwit om in 1 kg eiwit van hogere kwaliteit in de vorm van melk en vlees te produceren. Zo zal de veestapel een cruciale rol spelen in wereldwijde voedselzekerheid.

Bron: FAO