Enkel herkauwers kunnen grasland valoriseren door het om te zetten in eiwitten

Enkel herkauwers kunnen grasland valoriseren door het om te zetten in eiwitten

Nieuws Enkel herkauwers kunnen grasland valoriseren door het om te zetten in eiwitten
Gepubliceerd op 22 juli 2021

De Verenigde Naties verwachten dat de wereldpopulatie tegen 2050 bijna 10 miljard mensen zal tellen. Voldoende eten produceren wordt een hele klus, aangezien we het met dezelfde hoeveelheid landbouwgrond zullen moeten doen.

Beeld je even in dat een A4-blaadje de totale oppervlakte van de aardbol is. Vouw het twee keer: je hebt nu nog een vierde van de oorspronkelijke oppervlakte over: ongeveer het formaat van een postkaart, dat is het aandeel landoppervlakte. De rest is ijs en water.

Een standaard visitekaartje staat dan ongeveer gelijk aan de beschikbare landbouwgrond. Slechts een derde daarvan is vruchtbare grond waar gewassen op gekweekt kunnen worden. De rest is grond waar je niet veel anders op kan telen dan gras, omdat er niet voldoende water voorhanden is, of omdat de kwaliteit van de bodem te laag is om voldoende oogst op te leveren.

Alleen herkauwers, zoals runderen, zijn in staat om dat voor de mens oneetbare gras om te zetten in voedzame zuivel- en vleesproducten. Herkauwers spelen daarom een erg belangrijke rol om het voedingsvraagstuk tegen 2050 op te lossen. Die graslanden hebben ook de capaciteit om CO2 uit de lucht te halen en op te slaan in de bodem.

Herkauwers spelen nog een andere cruciale rol in het voedselvraagstuk. 40% van het geproduceerde voedsel komt in de vuilbak terecht. Landbouwdieren zorgen ervoor dat deze overschotten niet verloren gaan. Naast gras en andere ruwvoeders eten runderen ook mengvoeders, die voor meer dan 50% bestaan uit rest- en nevenproducten uit de voedings-en biobrandstofsector. Dieren kunnen deze voor de mens oneetbare restproducten omzetten in hoogwaardige eiwitten die de mens wel kan verteren, zoals vlees, melk en kaas.

(*) Bron: Facts & fiction around environmental impact of livestock - F. Mitloehner
Herkauwers spelen een belangrijke rol in de oplossing van het wereldwijde voedingsvraagstuk