Hittestress bij veetransport

Hittestress bij veetransport

Nieuws Hittestress bij veetransport
Gepubliceerd op 01 september 2021

De klimaatopwarming zorgt voor steeds warmere en drogere zomers. De zomers van 2018 en 2019 waren uitzonderlijk droog en warm. De combinatie van hitte gepaard met droogte verhoogt het risico op hittestress bij vee. Om deze hittestress te voorkomen bestond er al langer een wettelijk kader met te treffen maatregels in en rond de stal. Ook rond veetransport werden vanuit de sector al enkele maatregelen genomen, maar hier was nood aan een duidelijk kader. De sector werkte samen met Vlaams minister van dierenwelzijn Ben Weyts een afzonderlijk hitteplan uit voor het transport van hoefdieren en van pluimvee.

De hitteplannen bevatten duidelijke richtlijnen over de maatregelen die elke schakel dient te nemen, met concrete richtlijnen vanaf wanneer het hitteplan moet toegepast worden. De hitteplannen voor pluimvee en hoefdieren werken allebei volgens de codes van het KMI.

Wat betekenen de kleurcodes

De betekenis van de kleurcodes verschilt licht naargelang het hoefdieren zijn of pluimvee is. Hoe extremer de weersomstandigheden hoe meer maatregelen de veehouder, de transporteur en het slachthuis moeten nemen.

Code groen

Er is geen risico op hittestress. Er moeten dus geen extra maatregelen genomen worden.

Code geel

Dit is de mildste waarschuwing in het hitteplan waarbij een lichte aanpassing van het dagdagelijkse schema vereist is. Als deze code wordt aangekondigd wordt een uitzondering bij het agentschap (FAVV) aangevraagd om vroeger te mogen slachten. Na goedkeuring van het FAVV kan de slacht vroeger van start gaan. Zo kunnen dieren op koelere momenten van de dag vervoerd worden. Om een geschikt stalklimaat te creëren kunnen de dieren eventueel worden beneveld met water of kan er bijkomende ventilatie worden voorzien.

Code oranje

Code geel blijft van kracht en er worden enkele bijkomstige maatregelen getroffen. De beladingsdichtheid in de vrachtwagen moet bijvoorbeeld met tien procent verminderd worden en de dieren mogen niet getransporteerd worden tussen 14u en 19u.

Code rood

Dit is de code waarbij de meeste aanpassingen worden vereist. Hierbij blijven de maatregelen van code oranje van kracht, maar wordt het transport van dieren verboden tussen 12u en 20u.