Hoe groot is de uitstoot van de landbouwsector in vergelijking met andere sectoren?

Hoe groot is de uitstoot van de landbouwsector in vergelijking met andere sectoren?

Nieuws Hoe groot is de uitstoot van de landbouwsector in vergelijking met andere sectoren?
Gepubliceerd op 05 augustus 2021

Koeien worden vaak als de grote boosdoener afgeschilderd en worden zo een gemakkelijke klimaatboeman, maar dit leidt de aandacht af van andere, grotere probleemsectoren. Het klopt dat methaan een sterk broeikasgas is, maar bij de berekening moet ook met andere complexe factoren rekening gehouden worden. Dat is niet altijd het geval. 

Methaangas wordt onder meer geproduceerd in het spijsverteringsstelsel van herkauwers (zoals bijvoorbeeld runderen, schapen en geiten). De impact van methaangas op de klimaatopwarming is in Vlaanderen sinds 1997 gedaald met 12,5%. De hoeveelheid broeikasgassen blijft echter stijgen, maar in het geval van methaan kan dat toegeschreven worden aan de productie van fossiele brandstoffen, en niet aan de veestapel.

Tuinbouw en veehouderij staat in Vlaanderen zelfs niet in de top 3 van de meest vervuilende sectoren. Met 9% van de totale broeikasgasuitstoot in Vlaanderen, staat het aandeel van de tuinbouw en veehouderij ver onder het aandeel van de industrie, energie en transport, die samen goed zijn voor 71% van de broeikasgasuitstoot in Vlaanderen.