Hoe zit dat nu eigenlijk met de methaanuitstoot van herkauwers?

Hoe zit dat nu eigenlijk met de methaanuitstoot van herkauwers?

Nieuws Hoe zit dat nu eigenlijk met de methaanuitstoot van herkauwers?
Gepubliceerd op 05 augustus 2021

De drie voornaamste broeikasgassen die in de land- en tuinbouwsector uitgestoten worden zijn methaangas (CH4), distikstofoxide of lachgas (N2O) en koolstofdioxide (CO2). Methaangas wordt geproduceerd in het spijsverteringsstelsel van herkauwers (zoals bijvoorbeeld runderen, schapen en geiten).

Methaangas heeft in tegenstelling tot andere broeikasgassen een zeer korte levensduur: zo blijft koolstofdioxide (CO2) bijvoorbeeld duizenden jaren een impact hebben op het broeikaseffect en is methaangas met zijn levensduur van 12 jaar veel makkelijker onder controle te houden. Bovendien is methaangas deel van een circulair systeem, in tegenstelling tot CO2 uit fossiele brandstof!

Met een stabiele veestapel zorgt de veehouderij dus niet voor extra klimaatopwarming, terwijl verbrandingsmotoren ook met een stabiel wagenpark elke dag opnieuw voor nieuwe uitstoot zorgen.