Nieuwe wetenschappelijke analyse toont drastisch lagere klimaatimpact van methaan

Nieuwe wetenschappelijke analyse toont drastisch lagere klimaatimpact van methaan

Nieuws Nieuwe wetenschappelijke analyse toont drastisch lagere klimaatimpact van methaan
Gepubliceerd op 26 oktober 2021

In aanloop naar de VN-klimaatconferentie, die doorgaat in november 2021 in Glasgow, kijkt de landbouw uit naar het voorstellen en al dan niet overnemen van nieuwe wetenschappelijke inzichten over de impact van methaan. Tot voor kort werd de GWP (global warming potential) berekening gebruikt. Deze is echter moeilijker toe te passen op methaan, omdat de levensduur van methaan korter is dan van andere broeikasgassen. Een andere berekening; de GWP* (‘GWP-ster’) berekening is echter wetenschappelijk juister, erkent nu ook het IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change).

Het verschil kan je het best illustreren door bijvoorbeeld CO2 met methaan te vergelijken. CO2 is een langlevend broeikasgas met een halfwaardetijd van 50-200 jaar. Pas na 50 tot 200 jaar is de helft van een gegeven uitgestoten hoeveelheid CO2 afgebroken. Door zijn lange levensduur wordt er meer CO2 uitgestoten dan dat de aarde kan afbreken. Bijgevolg blijft CO2 zich tot in de oneindigheid opstapelen in de atmosfeer. Methaan is echter een kortlevend broeikasgas met een halfwaardetijd van 10-12 jaar. Na 10-12 jaar is de helft van een gegeven hoeveelheid uitgestoten methaan afgebroken. Dankzij de snelle afbraak van methaan zorgt een stabiele veestapel niet voor extra opwarming.

Met de traditionele GWP-methode berekenen wetenschappers de mate waarin een gas opwarming zal veroorzaken over de komende 100 jaar, vergeleken met eenzelfde volume CO2. Omdat CO2 en methaan fundamenteel van elkaar verschillen kan je deze twee gassen niet op gelijke voet met elkaar vergelijken. De GWP*-methode houdt rekening met het feit dat methaan in die 100 jaar ook grotendeels afgebroken wordt.

Image impact methaan

 

Op onderstaande figuur zie je de wetenschappelijk juiste impact van methaan ten opzichte van CO2 op de opwarming van de aarde als de methaanemissie over een periode van 30 jaar als de emissies stijgen of dalen:

  • Lijn 1: stijgt met 25 procent
  • Lijn 2: daalt met 10 procent
  • Lijn 3: daalt met 25 procent

Via deze, volgens het IPCC als wetenschappelijk juistere, berekening wordt duidelijk dat het aandeel van methaan in het klimaatstuk aanzienlijk kleiner is dan voorheen berekend.

 

Leer meer over de opbouw van methaan en de impact hiervan op de natuur in onderstaand filmpje.