Sector engageert zich voor een beter antibioticabeleid

Sector engageert zich voor een beter antibioticabeleid

Nieuws Sector engageert zich voor een beter antibioticabeleid
Gepubliceerd op 07 september 2021

Net als mensen krijgen dieren antibiotica toegediend om bacteriële infecties te behandelen. Hierbij is het wel oppassen voor antibioticaresistentie. Als een antibioticum onjuist tegen een bacterie wordt gebruikt, kan deze bacterie resistent worden en werkt het antibioticum er niet meer afdoende tegen. Onder andere om dit te voorkomen brengt de sector in samenspraak met dierenartsen het antibioticumgebruik nauwkeurig in kaart in het AB Register. Tegelijkertijd worden door de sector ook veel inspanningen gedaan om het risico op antibioticaresiduen te inperken.

inigo-de-la-maza-LQJg_PXPPUs-unsplash unsplash

Antibioticavrij vlees in de winkel

Een dier dat behandeld wordt met antibiotica doorloopt na behandeling een wachttijd vooraleer het ter slacht mag aangeboden worden. Dit is belangrijk omdat het vlees dat ter consumptie wordt aangeboden geen spoor van antibiotica mag bevatten. Na deze wachttijd is er geen spoor meer van antibiotica in het vlees en is het veilig voor consumptie.

Ontstaan van het AB Register

De nood voor het monitoren van antibioticagebruik is er al sinds jaren, toen bleek dat antibioticaresistentie een steeds groter wordend probleem werd. In 2012 blaast BFA (Belgian Food Association) leven in een kenniscentrum genaamd AMCRA vzw (AntiMicrobial Consumption and Resistance in Animals). AMCRA vzw werd opgericht om alle gegevens in verband met het gebruik van en resistentie tegen antimicrobiële middelen bij dieren in België te verzamelen en te analyseren. Op basis hiervan AMCRA formuleert o.a. adviezen met als doelstelling te komen tot een rationele reductie van het gebruik van antimicrobiële middelen in de diergeneeskunde in België. Belangrijke actiepunten voor AMCRA zijn:

  • Bewustmaking van de actoren in de voederketen
  • Versterking van het kader en bevordering van beste praktijken
  • Promoten het gebruik van alternatieven voor antibiotica
  • Registratie van het gebruik van voormengsels met medicinale werking

In 2014 introduceerde BelPork vzw een platform om het naleven van deze actiepunten te monitoren en te bevorderen: de AB Register databank. Deze tool was de eerste van zijn soort in België en was beschikbaar voor de varkenshouders die lid waren van BelPork vzw. In 2017 en 2018 sloten ook pluimveehouders (BelPlume vzw) en melkveehouders (IKM-Vlaanderen vzw) respectievelijk zich aan bij dit netwerk. Hieruit volgde de oprichting van AB Register vzw, waarin de drie partijen vertegenwoordigd zijn.

Met het AB Register heeft AB Register vzw het doel om het antibioticagebruik binnen de veehouderij in kaart brengen met het oog op een oordeelkundig en duurzaam antibioticabeleid. Via het AB Register worden gegevens over het antibioticagebruik verzameld en geanalyseerd. Het AB Register geeft zowel de veehouders als de dierenartsen een uniek inzicht in het antibioticagebruik per bedrijf en creëert een vergelijkingsbasis voor bedrijven onderling.

Antibioticareductie in gemedicineerde veevoeders

Hoewel de Belgische veevoedersector de doelstelling rond antibioticareductie in gemedicineerde veevoeders voor 2022 (65 procent) al tegen 2019 behaalde (71 procent), stopt de sector daar niet. Ze gaan op vrijwillige basis door op een verdere reductie te realiseren van 75 procent tegen 2024 en 100 procent tegen 2030, vergeleken met referentiejaar 2011. (bron) Een lager antibioticagebruik zal zich vertalen in minder antibioticaresistente bacteriën. Zo werkt de sector mee aan een betere diergezondheid en volksgezondheid.

Vind hier zowel de AMCRA visieplannen voor 2020 als voor 2024