Wetenschap trekt aan de alarmbel: behoud van veeteeltsystemen essentieel

Wetenschap trekt aan de alarmbel: behoud van veeteeltsystemen essentieel

Nieuws Wetenschap trekt aan de alarmbel: behoud van veeteeltsystemen essentieel
Gepubliceerd op 27 juli 2023

In een artikel dat Nature Food publiceerde, wordt gesteld dat vlees en andere dierlijke producten ook in de nabije toekomst een cruciale maatschappelijke rol zullen blijven spelen. Het artikel verwijst naar het feit dat meer dan 1100 gerenommeerde internationale wetenschappers de recent gepubliceerde Dublin Declaration hebben onderschreven. Het charter werd geïnitieerd na een internationale top in Dublin op 19 en 20 oktober 2022, waar wetenschappers de maatschappelijke rol van vlees bespraken. Tijdens deze top concludeerde een consortium van wetenschappers dat onze veeteeltsystemen te waardevol zijn om verloren te gaan door beleidsvorming die niet op een solide wetenschappelijke basis is gebaseerd. Het initiatief werd mede-opgericht door professor in Voedingswetenschappen en Biotechnologie Frédéric Leroy, die ook medeauteur is van het Nature-artikel. "Deze verklaring zendt een krachtig signaal naar regeringen en consumenten wereldwijd”, verklaart hij.

Een tweestrijd

De voedselsystemen van vandaag worden geconfronteerd met een ongekende dubbele uitdaging. Er wordt opgeroepen om de beschikbaarheid van dierlijke voedingsmiddelen (vlees, zuivel, eieren) te vergroten om aan de onvervulde voedingsbehoeften van naar schatting drie miljard mensen te voldoen. Die voedingsstoffentekorten dragen bij aan groeistoornissen, verspilling, bloedarmoede en andere vormen van ondervoeding.

Tegelijkertijd brengen sommige dierlijke productiesystemen uitdagingen met zich mee op het gebied van biodiversiteit, klimaatverandering en voedingsstoffenstromen, evenals diergezondheid en welzijn binnen een brede One Health-benadering. Met een sterke stijgende bevolkingsgroei die grotendeels geconcentreerd is onder sociaaleconomisch kwetsbare en stedelijke bevolkingsgroepen in de wereld - en waar een groot deel van de bevolking afhankelijk is van veeteelt voor hun levensonderhoud - groeien de uitdagingen op het gebied van aanbod en duurzaamheid exponentieel en wordt het steeds urgenter om op bewijs gebaseerde oplossingen te ontwikkelen.

Wetenschappelijk onderzoek: de sleutel tot succes voor een eerlijk debat

In het Nature-artikel wordt het volgende punt opgeworpen: "Als de nood om actie te ondernemen hoog is, een standpunt dat we delen, is het geen goed idee om dat te doen zonder daarbij de gevolgen volledig te begrijpen, maar is het net belangrijk om meer onderzoek uit te voeren en betere oplossingen te ontwikkelen. De Dublin Declaration roept alle wetenschappers op om hun onderzoeken verder te ontwikkelen en een oprecht debat te voeren."

Professor Frédéric Leroy voegt toe: "Onze veeteeltsystemen zijn te waardevol om te verwerpen of drastisch te minimaliseren, vandaar dat de Dublin Declaration is ontstaan. Het feit dat deze al is ondertekend door meer dan 1100 wetenschappers vanuit alle hoeken van de wereld, zendt een krachtige boodschap naar regeringen en consumenten. Wetenschappelijk bewijs blijft van het grootste belang voor het bereiken van een evenwichtig beeld van de toekomst van de dierlijke landbouw."

DD Signatures

Een boodschap van de Verenigde Naties

In de laatste alinea van de Dublin Declaration, die werd overgenomen uit de tekst van de laatste documentatie van de UN Food System Summit 2021 over Duurzame Veeteelt, staat: "De menselijke beschaving is gebouwd op veeteelt, die begon in het bronzen tijdperk meer dan 5000 jaar geleden en die vandaag de dag de basis vormt van voedselzekerheid voor moderne samenlevingen. Veeteelt is de millennia-lange bewezen methode om gezonde voeding te creëren en levensonderhoud veilig te stellen, een wijsheid die diepgeworteld zit in culturele waarden overal ter wereld. Duurzame veeteelt zal ook oplossingen bieden voor de extra uitdagingen van vandaag, namelijk om binnen de veilige operationele zone van de grenzen van de planeet Aarde te blijven, de enige Aarde die we hebben."

Bronnen

Frédéric Leroy & Peer Ederer. 2023. De Dublin Declaration of Scientists on the Societal Role of Livestock. NATURE FOODS, https://doi.org/10.1038/s43016-023-00784-z

De Dublin Declaration: https://www.dublin-declaration.org/