“Wie bewust voor Belgisch en duurzaam kiest, draagt zijn steentje bij”

“Wie bewust voor Belgisch en duurzaam kiest, draagt zijn steentje bij”

Nieuws “Wie bewust voor Belgisch en duurzaam kiest, draagt zijn steentje bij”
Gepubliceerd op 15 november 2021

Tussen 31 oktober tot 12 november vond in Glasgow de klimaattop van de Verenigde Naties plaats. Wereldleiders bespreken er naar goede gewoonte de maatregelen die gezamenlijk en individueel genomen moeten worden om de impact van menselijke activiteit op de klimaatverandering in te perken. Ook ons land moet een steentje bijdragen: om de klimaatdoelstelling van maximum 1,5°C gemiddelde opwarming wereldwijd te halen moet onze uitstoot van broeikasgassen met 47% dalen. Naar aanleiding van de klimaattop kruipen vijf gezichten uit de voedingssector in hun pen.

Vandaag: Cédric en Laura Mortier, de vijfde generatie uitbaters van slagerij Mortier in Nevele, onlangs uitgeroepen tot beste beenhouwer van België.

Duurzaamheid neemt de laatste jaren een steeds grotere ruimte in binnen het publieke debat. Onze impact op het klimaat is een erg belangrijk aspect van ondernemen, en ook bij onze klanten speelt duurzaamheid een belangrijke rol.

Als ondernemers en als slagerij hebben we een sociale verplichting om het zo goed mogelijk te blijven doen, en te blijven investeren in nieuwe technologieën die onze ecologische voetafdruk inperken. Zelf kiezen we er bewust voor om erg lokaal te werken door met leveranciers te werken die dicht bij onze winkel gevestigd zijn. We gaan ook zelf op verkenningstocht om nieuwe leveranciers te bezoeken: we kiezen steevast voor leveranciers die erg bewust omgaan met de klimaatimpact.

Landbouwers worden vaak onterecht geviseerd. Omdat een zekere afstand ontstaan is tussen consument en producent, begrijpen veel consumenten de meerwaarde van een lokale landbouwer niet zo goed meer. De meeste landbouwers doen hun uiterste best om het jaar na jaar nog beter te doen. Zelf werken we bijvoorbeeld samen met Brasvar, die eigen maïs kweekt om hun varkens te voederen, transport tot een minimum beperkt, eigen groene stroom opwekt en zelf aan duurzame mestverwerking doet.

Voor onze eigen winkel investeerden we onder meer in groene stroom, een CO2-centrale, een moderne extra performante koelingsinstallatie. Ook al krijgen we de duurzaamheidsvraag niet zo vaak gesteld in de winkel, toch staan we erop om onze klanten te informeren over waar hun vlees vandaan komt. Hoe kleiner de afstand tussen producent en consument, hoe beter, en daar dragen we graag ons steentje toe bij. Duurzaamheid zit daarnaast ook in kleine zaken, zoals klanten bewust maken dat ze beter een eigen draagtas meebrengen.

Van kop tot staart en bewust Belgisch

Onze slagerij bestaat al sinds 1882, dus we hebben de stiel van slager doorheen de vijf generaties Mortier duchtig zien veranderen. Eén ding is nog ouder dan onze winkel, en zal ook nog generaties lang blijven doorgaan: dat is de circulaire karakter van de sector. Werkelijk alles van het dier, van kop tot staart, wordt gebruikt. Net als de investeringen in duurzame energie en technologie vraagt dat een zekere opoffering van een ondernemer, maar die opoffering verdien je dubbel en dik terug. Zowel bij de afrekening op het einde van het kwartaal als op vlak van de meerwaarde die je creëerde voor je klanten.

Het is onze plicht als ondernemers en als slager om te blijven investeren in duurzaamheid

De klimaattop stelt opnieuw de prioriteiten van beleidsmakers én van consumenten. Steeds meer zijn we ons bewust van de impact van de menselijke activiteit op het klimaat, en steeds vaker nemen we hier ook bewuste keuzes over. Consumenten die bewust voor duurzaam voedsel willen kiezen, kunnen al een heel grote sprong maken door bewust seizoensgebonden voeding van eigen bodem te kiezen. Op die manier draag je al een grote steen bij.